Golden Goal (골든골) > WORK

본문 바로가기

logo

Golden Goal (골든골) / Invest Relation Pitch

페이지 정보

  • Client: Golden Goal (골든골)
  • Object: Invest Relation Pitch
  • Business Sector: Sports, Blockchain Tech
  • Programme: Indesign, Powerpoint
  • Origin: Seoul, Korea
  • Date: Mar. 2021
  • Language: Korean
  • Designer: Hans

본문

b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539351_6541.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539352_2319.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539353_2233.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539353_6963.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539354_8111.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539355_1967.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539355_7899.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539356_2381.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539356_7774.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539389_1512.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539389_5287.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539390_2135.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539390_6911.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539391_1191.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539391_62.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539392_203.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539392_6438.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539393_0462.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539393_4721.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539412_9489.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539413_753.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539414_065.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539414_7675.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539415_1532.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539415_7413.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539416_2533.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539416_8857.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539417_3169.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539417_7894.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539431_9017.jpg


b8e4b7cb8d3b2ca3b87d8fd405a29019_1620539432_8285.jpg


 


041.903.4390